Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

    W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XIII FORUM ZOOTECHNICZNO-WETERYNARYJNYM pt: „Innowacyjne technologie stosowane w produkcji zwierzęcej”. Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne i  Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych. Współorganizatorami XIII FORUM są: Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców oraz Instytut Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

    XIII FORUM odbędzie się w dniach 6-7.IV. 2017 roku w budynku Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11.

   FORUM będzie poświęcone pamięci inż. Edmunda Apolinarskiego, wieloletniego prezesa Ośrodka Hodowli Zarodowej - OHZ w Osowej Sieni, zasłużonego zootechnika, inicjatora i realizatora idei uszlachetnienia krajowych krów mlecznym bydłem rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.

    Celem konferencji jest przedstawienie i popularyzacja innowacyjnych systemów hodowlanych, żywieniowych i profilaktyki weterynaryjnej w zakresie wykrywania, zapobiegania i zwalczania chorób u zwierząt gospodarskich.

 

  Sądzę, że przygotowany dla Państwa program realizowany przez naukowców, jak i przez przedstawicieli praktyki hodowlanej oraz weterynaryjnej będzie bardzo atrakcyjny.

 

   Zlokalizowanie XIII FORUM w budynku Biocentrum stwarza nie tylko znakomite warunki do obrad, ale i niezwykłą szansę integracji wszystkich uczestników. Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań, aby udział w XIII FORUM był dla Państwa satysfakcjonujący.                                                                                Serdecznie zapraszam Państwa do Poznania!
P
rof. dr hab. Zbigniew Sobek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego