Program ramowy

 

Wtorek, 19. września 2017

18:00 Zebranie Zarządu Głównego PTZ
17:30-20:00

Rejestracja uczestników Zjazdu

 

Środa, 20. września 2017

07:30-09:00 Śniadanie 
07:30-09:00  

Rejestracja uczestników Zjazdu

09:00-10:30

Otwarcie Zjazdu (Prezes PTZ, Przewodniczący Koła Poznańskiego), wystąpienia władz uczelni i innych oficjalnych gości, wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa”, dyplomów dla Członków Honorowych PTZ (5 osób; przyznane na Walnym Zebraniu Członków PTZ w 2016 r.), Odznaki Honorowej PTZ oraz nagród i wyróżnień w Konkursach na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

10:30-11:00    Przerwa kawowa

11:00-13:00  

Obrady plenarne:

11:00-11:30

Selekcja genomowa a interakcja genotyp-środowisko i odporność na stres.

prof. I. Misztal  z University of Georgia ze Stanów Zjednoczonych

11:30-12:00

Doskonalenie bydła mlecznego z wykorzystaniem nowych technologii.

prof. T. Strabel z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

12:00-12:30

Dobrostan zwierząt w nowoczesnej produkcji.

prof. E. Herbut i dr hab. J. Walczak z Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie

12:30-13:00

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w produkcji mleka na podstawie doświadczeń  GAŁOPOLu"

mgr M. Pankowski, Prezes  Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego GAŁOPOL Sp. z o.o. w Gałowie

13:00-14:30 Przerwa obiadowa
14:30-16:00 Obrady okrągłego stołu nt. dobrostanu zwierząt (moderatorzy:

prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, dr hab. Zofia Sokołowicz prof. URz):

zaproszeni przedstawiciele praktyki i media

 

Referat wprowadzający:

Dobrostan, a jakość produktów pochodzenia zwierzęcego

dr hab. Zofia Sokołowicz prof. URz

oraz 

Zachowania niepożądane u świń i drobiu w świetle regulacji prawnych

dr Joanna Marchewka PAN IGZ Jastrzębiec 

16:00-16:30 Przerwa kawowa

16:30-19:00

Sesja Młodych Naukowców (porządek obrad w zakładce Sekcji)

19:00-20:00

Czas wolny

20:00 Kolacja (Meridian w Parku Sołackim)
   
Czwartek, 21. września 2017
07:30-09:00 Śniadanie
09:00-10:30 Obrady w 9 Sekcjach (oraz sesja posterowa): Chowu i Hodowli Bydła, Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej, Chowu i Hodowli Drobiu, Chowu i Hodowli Koni, Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych, Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich, Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Praktyki Hodowlanej  (porządek obrad w zakładce Sekcji)
10:30-11: 00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 Obrady w Sekcjach (cd.) oraz sesja posterowa
13:00-14:30 Przerwa obiadowa
14:30-15:30

Podsumowanie obrad w zakresie merytorycznym, ogłoszenie wyników Konkursu Młodych Naukowców – wręczenie nagród

19:00-20:00

Kolacja

   

Piątek, 22. września 2017

07:30-09:00 Śniadanie
09:00-16:00 Wyjazdy specjalistyczne
16:00-17:00 Zakończenie zjazdu