PTZ PTNW

Rejestracja

 

Typ rejestracji Udział
  19-20 kwietnia 2018
uczestnik będący członkiem PTZ lub PTWN
300,00 zł
uczestnik nie będący członkiem PTZ lub PTWN
350,00 zł
emeryt, rencista, doktorant, student 80,00 zł

 

W celu dokonania rejestracji proszę kliknąć klawisz poniżej.