Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Piotr Guliński – Sekcja Chowu i Hodowli Bydła

 

Prof. dr hab.  Anna Rekiel – Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej

 

Prof. dr hab. Anna Wójcik – Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu

 

Prof. dr hab. Tomasz Gruszecki – Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz

 

Dr hab. Iwona Janczarek – Sekcja Chowu i Hodowli Koni

 

Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska – Sekcja Chowu i Hodowli Zw. Futerkowych

 

Prof. dr hab. Leszek Drozd – Sekcja Chowu i Hodowli Zw. Tow. i Dzikich

 

Dr hab. Tomasz Niemiec – Sekcja Żywienia Zwierząt  

 

Dr hab. Henryk Malec – Sekcja Praktyki Hodowlanej

 

Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski – Sekcja Młodych Naukowców