Konkurs Młodych Naukowców - informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące nadsyłania referatów i doniesień naukowych,

przeznaczonych do opublikowania w Materiałach Konferencyjnych  

LXXXII Zjazdu Naukowego PTZ Poznań 2017

 

  • format dostarczanych materiałów: A4, w formie plików programu MS Word (bez wydruków prac),
  • marginesy ustawione w formatce,
  • czcionka Times New Roman 11 pkt,
  • odstęp pojedynczy w całej pracy,
  • tytuł pracy w j. polskim i angielskim wielkimi literami,
  • informacje o autorach (imię i nazwisko, afiliacja) zwykłą czcionką.

 

REFERATY (sformatowany tekst, tabele, ryciny oraz piśmiennictwo) nie powinny przekroczyć 10 stron. Tabele, ryciny, fotografie oraz cytowanie literatury oraz Piśmiennictwo zgodnie z zasadami obowiązującymi w Rocznikach Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego z tym, że w Piśmiennictwie prosimy nie stosować kursywy i pogrubienia tekstu z wyjątkiem nazw łacińskich zawartych w tytułach publikacji.

 

Całkowity tekst DONIESIEŃ nie może przekroczyć 1 strony i powinien być napisany w formie jednolitego tekstu – bez wyodrębniania rozdziałów/podrozdziałów.

Zarówno teksty referatów jak i doniesień powinny być napisane w języku polskim.

Pliki z odpowiednio sformatowanym tekstem prosimy przesyłać do Przewodniczących poszczególnych Sekcji w terminie do 30 czerwca 2016 r. (formatki do pobrania  na stronie internetowej http://ptz.icm.edu.pl/ lub http://kw-ptz.pl/

 

Prace, które nie będą spełniały wymagań edytorskich, nie będą dopuszczone

do publikacji w Materiałach Konferencyjnych Zjazdu.

 

 

ADRESY PRZEWODNICZĄCYCH SEKCJI:

 

1.    Sekcja Chowu i Hodowli Bydła
prof. dr hab. Piotr Guliński

tel. (25) 643-13-43

e-mail: guln@uph.edu.pl
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka

ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce


2.    Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej
prof. dr hab. Anna Rekiel

tel. (22) 593-65-61

e-mail: anna_rekiel@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Pracownia Hodowli Trzody Chlewnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa


3.    Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz
prof. dr hab. Tomasz Gruszecki

tel. (81) 445-67-25

e-mail: tomasz.gruszecki@up.lublin.pl
Uniwersytet Przyrodniczy Lublin, Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


4.    Sekcja Chowu i Hodowli Koni
dr hab. Iwona Janczarek

tel. (81) 445-65-03

e-mail: iwona.janczarek@up.lublin.pl
Uniwersytet Przyrodniczy Lublin, Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
5.    Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych
prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska

tel. (81) 445-67-92
e-mail: grazyna.jezewska@up.lublin.pl
Uniwersytet Przyrodniczy Lublin, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

6.    Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu
prof. dr hab. Anna Wójcik

tel. ( 89)-523-36-95
e-mail:  awojcik@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska

ul. M. Oczapowskiego 5/107,10-718 Olsztyn

7.    Sekcja Żywienia Zwierząt  
dr hab. Tomasz Niemiec

tel.: (22) 59 366 68

e-mail: tomasz_niemiec@sggw.pl
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa


8.    Sekcja Praktyki Hodowlanej
dr hab. Henryk Malec

tel.   (22) 726-86-93    
e-mail: hmalec@zwdmalec.pl
ZWD Malec

Dębówka 1a, 05-530 Góra Kalwaria

9.    Sekcja Młodych Naukowców
prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski

tel. (61) 848 72 49
e-mail: tomasz@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań


10.    Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich
prof. dr hab. Leszek Drozd

tel. (81) 445-68-83

e-mail: leszek.drozd@up.lublin.pl
Uniwersytet Przyrodniczy Lublin, Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin