Program szczegółowy Sekcji Młodych Naukowców

SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Program prezentacje w języku polskim

16:30-16:43

E. Bednarek (UT-P w Bydgoszczy) - Analiza wyników konkursów pracy „b” retrieverów odbywających się w latach 2005-2015

16:44-16:59 J. Błażejak (UWM w Olsztynie) - Wpływ preparatu selenowego o długim okresie działania na cechy użytkowości mięsnej owiec
17:00-17:13 E. Fila (Uniwersytet Rzeszowski) - Problemy behawioralne u koni
17:14-17:27 G. Halik  (SGGW w Warszawie) - Zastosowanie liofilizatu z kiszonej pulpy ziemniaczanej (lkpz) jako dodatku symbiotycznego w mieszankach dla przepiórek
17:28-17:41 K. Kaczmarek (UT-P w Bydgoszczy) - Zmienność wybranych parametrów hematologicznych w okresie później ciąży i po porodzie u klaczy
17:42-17:55 I. Mitka  (IZ-PIB w Balicach) - Związek wybranych polimorfizmów w locus genu gpat1 z cechami użytkowości tucznej świń
17:56-18:09 M. Pabiańczyk  (UR w Krakowie) - Zachowanie loch i prosiąt ssących w zależności od typu kojca porodowego
18:10-18:23 S. Pacek  (UT-P w Bydgoszczy) - Wstępna analiza zgrupowań mechowców (oribatida) na pastwiskach kozy domowej (Capra aegagrus hircus), daniela (Dama dama) i gęsi domowej (Anser domesticus)
18:24-18:37 J. Skubisz  (Uniwersytet Rzeszowski) - Monitoring zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza w ujeżdżalni
18:38-18:51 P. Turzyński  (SGGW w Warszawie) - Wpływ ekstraktu z zielonej herbaty na rozwój embrionalny oraz stan oksydacyjny 1-dniowych kurcząt brojlerów
18:52-19:05

M. Zastrzeżyńska (UP w Lublinie) - Przejawy instynktu samozachowawczego koników polskich podczas zagrożenia atakiem drapieżnika

Program prezentacje  w języku angielskim

16:30-16:43 

M. Brzozowski (UT-P w Bydgoszczy) - Results coming from robotic milking system in the world in 2016 (review)

16:44-16:59 M. Bykowska (UP w Poznaniu) - Influence of slaughter method on meat quality from fallow deer (Dama dama)
 17:00-17:13 S. Dzik (UWM w Olsztynie)  - The influence of using innovative biocidal paint in poultry houses on microbiological quality of air
17:14-17:27 G. Maliszewski (UH-P w Siedlcach) - The impact of light intensity on roost departure time in selected bats species
17:28-17:41 E. Pietrzak (UT-P w Bydgoszczy) - Milk protein polymorphism of cows
17:42-17:55 P. Sałek (SGGW w Warszawie) - Effect of zinc chicken diet supplementation on the technological and sensory quality of meat